Play Icon

מילה מהמלהקת: שחקנית עם ניסיון בסרטי תדמית, פרסומות רבות, תפקידים בסרטים עצמאיים, בסדרות רשת ובסדרות טלוויזיה (‘בלתי הפיך‘). דוגמנית ידיים.

whats app